Course categories

SOMID 
 Ankstyvasis gamtamokslinis ugdymasThis course requires an enrolment keySummary
 Ankstyvasis muzikinis ugdymas This course requires an enrolment keySummary
 Ankstyvasis vaiku; ugdymas verslumui ir karjeraiThis course requires an enrolment keySummary
 Bendroji psichologijaThis course requires an enrolment keySummary
 BioetikaThis course requires an enrolment keySummary
 Cultural processes and SocietyThis course requires an enrolment keySummary
 Dailės ir technologijų didaktikaThis course requires an enrolment keySummary
 Didaktika. Praktika 1This course requires an enrolment keySummary
 Dorinio ugdymo didaktikaThis course requires an enrolment keySummary
 E. mokymasisThis course requires an enrolment keySummary
 Edukacinės informacinės technologijosThis course requires an enrolment keySummary
 Edukaciniai tyrimai 2. Praktika1This course requires an enrolment keySummary
 Edukaciniai tyrimai 1. Praktika 1This course requires an enrolment keySummary
 Edukaciniai tyrimai 1. Praktika 1. Kursinis darbasThis course requires an enrolment keySummary
 Edukologijos pagrindai. Praktika 1This course requires an enrolment keySummary
 Edukologijos pagrindai. Praktika 1Summary
 Gerontologija ir socioedukacinė veiklaThis course requires an enrolment keySummary
 Grupės socioedukaciniame/socialiniame darbeThis course requires an enrolment keySummary
 Hodegetika. Praktika 1This course requires an enrolment keySummary
 Ikimokyklinė pedagogikaThis course requires an enrolment keySummary
 INFORMACIJOS VALDYMAS švietime ir ugdymeThis course requires an enrolment keySummary
 Inovacijų kūrimo strategijosThis course requires an enrolment keySummary
 Kultūros procesai ir visuomenėThis course requires an enrolment keySummary
 Kūno kultūros didaktikaThis course requires an enrolment keySummary
 Kūrybiškumo ugdymo strategijosThis course requires an enrolment keySummary
 Laisvalaikio animacija socioedukaciniame darbeThis course requires an enrolment keySummary
 Matematikos didaktika.PraktikaThis course requires an enrolment keySummary
 Mokyklos ir ikimokyklinių įstaigų vadybaThis course requires an enrolment keySummary
 Mokyklos vadybaThis course requires an enrolment keySummary
 Multikultūrinis ugdymasThis course requires an enrolment keySummary
 Neformalaus švietimo organizavimas. Kursinis darbasThis course requires an enrolment keySummary
 Neįgaliųjų socializacijos teorija ir praktikaThis course requires an enrolment keySummary
 Pasaulio pažinimo didaktikaThis course requires an enrolment keySummary
 Prevencinė pedagogikaThis course requires an enrolment key
 Probleminis mokymas(is)This course requires an enrolment keySummary
 Projektų valdymo pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Psichologinis konsultavimasThis course requires an enrolment keySummary
 Psichoterapinės sistemosThis course requires an enrolment keySummary
 Savanorystė socioedukaciniame darbeThis course requires an enrolment keySummary
 Šeimos ir vaiko krizėsThis course requires an enrolment keySummary
 Šeimos ir vaiko laisvalaikio organizavimasThis course requires an enrolment keySummary
 Šeimos pedagogikaThis course requires an enrolment keySummary
 Šeimos psichologijaThis course requires an enrolment keySummary
 Socialinė pedagogikaThis course requires an enrolment keySummary
 Socialinė politikaThis course requires an enrolment keySummary
 Socialinė psichologijaThis course requires an enrolment keySummary
 Socialine psichologija ir pedagogikaThis course requires an enrolment keySummary
 Socialinės veiklos projektavimo pagrindai. Kursinis darbasThis course requires an enrolment keySummary
 Socialinės problemos ir aplinkaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Socialinio ugdymo teorija, filosofija, istorijaThis course requires an enrolment keySummary
 Socialinių ir edukacinių paslaugų organizavimasThis course requires an enrolment keySummary
 Socioedukacinės veiklos struktūraThis course requires an enrolment keySummary
 Socioedukacinis darbas su vaikais ir jaunimuThis course requires an enrolment keySummary
 Socioedukacinis darbas su neįgaliais asmenimisThis course requires an enrolment keySummary
 Socioedukacinis darbas bendruomenėjeThis course requires an enrolment keySummary
 Socioedukacinis darbas su šeimaThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Socioedukacinių programų ir projektų vadyba. This course requires an enrolment keySummary
 Specialybės anglų kalbaThis course requires an enrolment keySummary
 Švietimo vadybos pagrindai This course requires an enrolment keySummary
 Tarptautinių švietimo projektų vadybos pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Tautosakinės ir literatūrinės kompetencijos ugdymasThis course requires an enrolment keySummary
 Tėvų švietimas ir pedagoginis konsultavimasThis course requires an enrolment keySummary
 Ugdymo filosofijos pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Ugdymo sistemosThis course requires an enrolment keySummary
 Ugdymo sociologijos pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Ugdymo sociologijos pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Vaiko globa ir rūpyba. Praktika 1This course requires an enrolment keySummary
 Vaiko pedagoginis stebėjimasThis course requires an enrolment keySummary
 Vaiko socialinė gerovė ir saugumas. Praktika 1This course requires an enrolment keySummary
 Vaiko teisių apsauga ir atstovavimasThis course requires an enrolment keySummary
 Vaiko teisių mokymo(si) pagrindaiThis course requires an enrolment keySummary
 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaizduojamosios veiklos ugdymasThis course requires an enrolment keySummary
 Vertybių sistema visuomenėjeThis course requires an enrolment keySummary
 Žaidimų pedagogikaThis course requires an enrolment keySummary
 Žmogaus ir vaiko teisėsThis course requires an enrolment keySummary
 Grupės socialiniame darbe(KOPIJA)This course requires an enrolment keySummary
SMOM 
 „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio (SMOM), kaip netradicinės ugdymo(si) formos, taikant į inovatyvius sprendimus orientuotą ugdymą, įgyvendinimas Šiaurės ir Vakarų Lietuvos regiono mokyklose“This course requires an enrolment key
Įvairūs 
 Supervizija ir ugdomasis vadovavimasThis course requires an enrolment key
 Asmenybės psichologijaThis course requires an enrolment keySummary
 Pedagoginis psichologinis vaikų ir paauglių konsultavimasThis course requires an enrolment keySummary
 Psichodramos taikymas socioedukaciniame darbeSummary
 Šeimos psichologija ir konsultavimasThis course requires an enrolment keySummary
 Psichologinis konsultavimasSummary
 Bendravimo ir konfliktų psichologijaThis course requires an enrolment key
 Psychotherapeutic systemsThis course requires an enrolment key
 Visuomenės neformalioji edukacija
 Bioedukacinių projektų vadyba
 Edukacinė aplinkotyra
 Kiekybinių tyrimų metodologijaThis course requires an enrolment key
 Management of International Projects in Education
 E. paslaugų marketingasThis course requires an enrolment keySummary
 Nuotolinio mokymo(si) organizavimas ir administravimas. Praktika.This course requires an enrolment keySummary