Courses 
Supervizija ir ugdomasis vadovavimasThis course requires an enrolment key
Asmenybės psichologijaThis course requires an enrolment keyInformation
Pedagoginis psichologinis vaikų ir paauglių konsultavimasThis course requires an enrolment keyInformation
Psichodramos taikymas socioedukaciniame darbeInformation
Šeimos psichologija ir konsultavimasThis course requires an enrolment keyInformation
Psichologinis konsultavimasInformation
Bendravimo ir konfliktų psichologijaThis course requires an enrolment key
Psychotherapeutic systemsThis course requires an enrolment key
Visuomenės neformalioji edukacija
Bioedukacinių projektų vadyba
Edukacinė aplinkotyra
Kiekybinių tyrimų metodologijaThis course requires an enrolment key
Management of International Projects in Education
E. paslaugų marketingasThis course requires an enrolment keyInformation
Nuotolinio mokymo(si) organizavimas ir administravimas. Praktika.This course requires an enrolment keyInformation